חוםר לסיום טיפול שהדבק תחזיק יותר ומאפשר לרתיב ריסים ללא בעיה להלחמת ריבים